Rất nhiều Chủ Đầu Tư không hiểu cách tính diện tích xây dựng trong bảng báo giá của Nhà Thầu Thi Công. Chính vì lý do này, rất nhiều nhà thầu đưa ra các bảng báo giá mập mờ với các đơn giá thi công theo mét vuông rất thấp nhưng trong phần tính hệ số diện tích thì lại không rõ ràng, cuối cùng đưa giá trị gói Thầu lên cao.

Nhằm làm rõ vấn đề trên và giúp Chủ Đầu Tư nắm rõ từng hệ số của từng hạng mục, Công Ty chúng tôi đã đưa ra bảng Phương Pháp Tính Diện Tích Xây Dựng cho từng khu vực này. Mong rằng sau khi tham khảo Phương Pháp Tính này, Quý Vị sẽ hiểu rõ hơn về bảng báo giá của từng nhà thầu để tiện so sánh.